Over D7 archeologie


Achtergrond

Na 17 jaar werkervaring in de archeologische wereld richtte Esther Mietes D7 archeologie op om per 1 januari 2016 een frisse start te maken. D7 geeft binnen een groot netwerk zelfstandig invulling aan de archeologische monumentenzorg in Nederland. Je kunt er terecht voor advies en projectmanagement, archeologisch onderzoek en publieksbereik. Archeologische monumentenzorg staat niet op zichzelf. Het is een van de vele onderdelen bij gebiedsontwikkeling en beheer. Wat voor de ene betrokkene een op zichzelf staand doel is, kan voor de andere partij een van factor tijd en geld zijn. De een is bezig een vindplaats uit de steentijd in kaart te brengen, de ander streeft er naar om een meerjarig ontwikkelingsproject kostenefficiënt en volgens de wettelijke verplichtingen te laten verlopen. Deze uiteenlopende visies hebben echter vaak hetzelfde doel: een project tot een goed einde brengen.

Rijksmuseum van Oudheden Glasnegatief D_0236, 1874

Helder en transparant archeologisch advies

Van Giffen, 1927

Doel

Mijn doel is om tussen deze visies een brug te slaan en archeologische projecten goed te laten verlopen. Goed in de zin van: duidelijkheid over de kosten en de doorlooptijd, gedegen archeologisch onderzoek, oplossingsgericht zijn bij onverwachte situaties, heldere communicatie en een open, constructieve houding naar alle partijen. Om zo het project tot een goed einde te brengen, voor iedereen.

D7

D7 is een hunebed bij Schipborg in Drenthe. Door de geïsoleerde bosrijke ligging in natuurgebied De Strubben-Kniphorstbos hebben zeldzame mossen zoals ongenerfd hunebedmos en hunebedbisschopsmuts de kans gekregen zich op dit hunebed te ontwikkelen. De schoonheid van natuur en cultuur: bijzondere mossen en een bijzonder archeologisch monument.

Contact

Contactformulier