Project- en contractmanagement archeologie


Afhankelijk van de omvang of complexiteit kan begeleiding van een archeologisch onderzoeksproject wenselijk zijn.

Ruimte voor de Rivier - Dijkteruglegging Lent

In het kader van het verruimen van het stroomgebied van de Waal bij Lent diende in een 86 ha groot gebied inventariserend veldonderzoek plaats te vinden om archeologische vindplaatsen te karteren en te waarderen. Hiervoor zijn in samenwerking met de gemeente Nijmegen programma’s van eisen voor het inventariserend veldonderzoek (verkennend en karterend booronderzoek en proefsleuven) opgesteld en aanvullend de bijbehorende kostenraming, planning en risico-analyse verzorgd.

Rijkswaterstaat

Marc Zoutendijk

Park Lingezegen

Bij de ontwikkeling in het tussen Arnhem en Nijmegen gelegen Park Lingezegen is de archeologische monumentenzorg in de diverse deelgebieden van het park begeleid. De werkzaamheden bestonden uit het opstellen van programma’s van eisen voor het inventariserend onderzoek, het maken van kostenramingen, het opstellen van een bestek en het verzorgen van diverse aanbestedingen. Tevens vond directievoering plaats bij de uitvoer van het archeologisch onderzoek.

Gouda Bolwerk

Voorafgaand aan de bouw van een parkeergarage en hotel in centraal Gouda diende de resten van onder meer bewoning en een klooster uit de middeleeuwen te worden opgegraven. Een deel van het terrein was vervuild door een gasfabriek uit de 19de eeuw. Voor dit project is een bijdrage geleverd aan de aanbesteding en aansluitend de directievoering en publieksbereik; zowel tijdens de opgraving als bij de uitwerking en rapportage is periodiek een folder gemaakt met nieuws, weetjes en informatie over het onderzoek en de resultaten.

Helder archeologisch advies nodig?

Ik kom graag met je in contact!

Contactformulier