Second opinion archeologie


Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Het jarenlang opstellen en toetsen van rapporten leert je kritisch kijken naar de weergave en interpretatie van gegevens, de getrokken conclusies en het gegeven advies. Vaak staat het vakmanschap en de expertise van de uitvoerder buiten kijf. Soms is er nog een slag nodig om iets te onderbouwen of nader toe te lichten zodat er uiteindelijk een helder en consequent rapport of een passend advies ligt. In voorkomende gevallen word ik gevraagd voor een second opinion, om mijn visie te geven op een rapport, advies of voorgestelde aanpak voor onderzoek.

Contact

Contactformulier