Naar recente projecten

Nulmeting archeologische rijksmonumenten


Beheer en behoud van archeologische rijksmonumenten

Van 2019 tot en met 2021 is in opdracht van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed een nulmeting uitgevoerd naar de staat en conservering van alle beschermde archeologische rijksmonumenten op landbodems in Nederland. Honderden monumenten zoals hunebedden, grafheuvels, vliedbergen en nederzettingen zijn visueel geïnspecteerd. Bij een deel is ook een booronderzoek uitgevoerd. 

Het onderzoek is gezamenlijk uitgevoerd met BAAC en De Steekproef. D7 archeologie was betrokken als inhoudelijk projectleider, wegens ervaring met inspecties en monitoring van archeologische monumenten bij onder andere de Archeologische Monumentenwacht, voor opdrachtgevers zoals Defensie,  Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. 

Meer beheer en behoud archeologische waarden

Frank Stevens

Behoud van archeologisch erfgoed voor de toekomst - door goed beheer

Contact

Contactformulier