Naar recente projecten

Archeologische aanbestedingen Rijkswaterstaat


Jan Dijkstra

Actualisatie en informatie

Voor een uniforme werkwijze in de aanbesteding van archeologische opdrachten binnen Rijkswaterstaat zijn werkpakketten opgesteld voor de uitvoer van bureauonderzoek en  de uitvoer van inventariserend veldonderzoek (boringen en proefsleuven) in land- en waterbodems. Daarnaast zijn de vraagspecificaties voor archeologie voor het Model Prestatiecontract geactualiseerd. Er is een contractpagina archeologie opgesteld met achtergrondinformatie over de archeologische monumentenzorgcyclus en archeologische uitvragen in relatie tot het inkoopproces van Rijkswaterstaat. Deze werkzaamheden zijn verricht als senior-adviseur archeologie bij de afdeling Water, Verkeer en Leefomgeving van Rijkswaterstaat.

Meer aanbestedingen archeologie

Het inkopen van archeologisch onderzoek is maatwerk

Kennis en ervaring

D7 archeologie heeft jarenlang ervaring met de aanbesteding van archeologisch onderzoek bij gemeenten, de rijksoverheid en derden, voor de ontwikkeling van woonwijken (Culemborg Parijsch, Ewijk Ecowieck) en grootschalige infrastructuur zoals de Betuweroute en de Hanzelijn. De kennis wordt op peil gehouden door de verbintenis aan de Commissie van Aanbestedingsexperts van het ministerie van Economische zaken als expert archeologie.

Contact

Contactformulier