Naar recente projecten

Archeologisch advies


Iedereen kan te maken krijgen met Archeologische Monumentenzorg, vaak door het aanvragen van een vergunning bij de gemeente. Naast kennis over wet- en regelgeving en archeologiebeleid, komt er ook specialistische kennis kijken bij de afwegingen voor een goede invulling van deze zorgplicht. D7 archeologie heeft ruime ervaring op dit gebied, zowel door de advisering van overheden - waaronder gemeenten in de regio Nijmegen en Rijkswaterstaat - particulieren en bedrijven (onder meer door second opinions).

Gemeenten regio Nijmegen

Ik adviseer de gemeenten Berg en Dal, Beuningen en Heumen en vorm een achtervang voor de gemeentelijk archeoloog van Druten en Wijchen. Mijn werkzaamheden bestaan uit beleidsadvies, waaronder op het terrein van de Omgevingswet, en de uitvoering van wettelijk noodzakelijke taken, zoals het meewegen van archeologie in nieuwe ruimtelijke plannen en het toetsen van rapporten in het kader van bestemmingsplanwijzigingen en aanvragen voor bouw- en aanlegvergunningen. Daarbij hou ik contact met de provincie, gemeente- en regioarcheologen, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de uitvoerende bedrijven. De gemeenten streven naar een beter behoud en begrip van de archeologische waarden in de regio. Dit wordt gerealiseerd door onder meer het opzetten van publieksgerichte activiteiten, zoals het ontwikkelen van informatie- en educatiemateriaal, en de organisatie van exposities.

Meer archeologisch advies

LOS stadomland

Contact

Contactformulier